Drivkrafter

 
 

Bakgrund

De senaste 25 åren har jag arbetat inom dans och scenkonst som dansare, koreograf, pedagog och producent. 

Under nästan hela min tid som verksam inom dans och scenkonst har jag intresserat mig för dans och rörelse i relation till rörlig bild, video och digitala medier och hur man kan gestalta fysikalitet och scenkonst på ett intressant sätt genom dessa medier. Sedan 2010 arbetar jag profesionellt med uppdragsfilm, dansfilm, utbildningsfilm och andra audio-visuella experiment. Här bredvid finns ett exempel, “Two in One” (2002), som jag skapat i samarbete med Helena Nilsson och Bigert och Bergström.


Samarbete

Jag samarbetar med fotografen och redigeraren, Dan Lageryd, som har 25 års erfarenhet inom bild och filmkonstfältet och som verkar som videokonstnär. Vi har ett gemensamt intresse av att utveckla dokumentationsfilm av scenkonst till något som också kan och ska vara konstnärligt intressant. Vi kompletterar varandra på ett positivt sätt där jag förutom mina erfarenheter ifrån dans- och scenkonstbranschen, fungerar som projektledare, regissör och dramaturg och Dan med sin audio-visuella och tekniska erfarenhet ifrån film och video.

/Louise Kvarby


CV Louise Kvarby.pdf

CV Dan Lageryd

Om Louise Kvarby Produktion